Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

När de själsliga företeelserna blir förståndskontrollerade   293. Att veta besked om de fysiskt osynliga materier eller ämnen, varav våra tankar är uppbyggda, det må röra sig om hat eller kärlek, sorg eller glädje, tro eller tvivel, hopp eller misströstan, detta betyder onekligen en mental överlägsenhet, varigenom dessa företeelser bringas in under förståndets och därmed under viljans absoluta kontroll. Men när de själsliga företeelserna blir förståndskontrollerade, d.v.s. blir identiska med hundraprocentigt intellektuella viljeakter, då finns det inte längre några själsliga materier som kommer i felaktig beröring med varandra. Den kunnige kosmiske kemisten känner alltför väl till faran av att ta fel på ämnena. Han skall nog akta sig för att handskas lättsinnigt med de farliga ämnena. Liksom den erfarne fysiske kemisten inte tar fel på vatten och saltsyra när han skall tvätta sina händer och naturligtvis inte heller anser värmeugnen vara en lämplig plats för sitt eventuella dynamitavfall utan på alla sätt söker göra umgänget med de livsfarliga ämnena så betryggande som möjligt, så garderar sig också den kosmiske kemisten så mycket som möjligt i sitt umgänge med de kosmiska "kemikalierna", i synnerhet som dessa materier inte på något område är mindre livsfarliga än de fysiska.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.