Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Intet ämne kan vara "immateriellt". Medvetenhetsenergierna är en förlängning av de fysiska energierna   294. Detta framstår allt tydligare som ett faktum, i samma mån som man förstår, att de kosmiska ämnena eller kemikalierna i verkligheten är identiska med de fysiska. När de skenbart framträder som olika, beror detta endast på att vi ser dem i olika kombinationer eller sammansättningar. När vi ser ämnena i vår fysiska organism eller utanför denna, kallar vi dem "fysiska". När de förekommer i medvetenhets- eller själslivet, har de hittills i jordens historia varit okända, emedan de då framträder i inbördes kombinationer, där deras volym och konsistens närmast är att symbolisera som gas- eller luftformig eller är av så föga förtätad form att de helt undandrar sig direkt fysisk uppfattningsförmåga. De blir därför inte handgripliga. Man har benämnt detta tillstånd "immateriellt", ett uttryck som naturligtvis är felaktigt. Ingen form av ämne eller materia kan i absolut mening vara "immateriell", Allting är "något". Och "något" som är, kan inte vara lika med "intet". Att ett ämne befinner sig i ett sådant tillstånd att våra fysiska sinnen inte reagerar gentemot dess natur och det alltså inte utgör något direkt, synligt hinder för vår fysiska framkomst, detta berättigar oss inte att analysera det som "immateriellt". Senare tider har ju visat människorna, att vi i stor utsträckning är omgivna av krafter, strålar eller vågor, som vi alls inte kan se och vars existens vi därför tidigare inte anade. Det är med dessa krafters hjälp man är i stånd att skapa de s.k. "radiovågorna". Genom dessa "vågor" har man gjort det till ett känt faktum att hela skådespel, musik och sång kan passera genom vårt hus utan att hindras av väggar, stängda dörrar o.s.v. och uppfylla vårt rum utan att vi märker det, med mindre vi knäpper på en radiomottagare. I vår atmosfär, i våra omgivningar, genom vår kropp strömmar på samma sätt många energiarter utan att vi direkt kan förnimma eller märka något av dem. Men det innebär naturligtvis inte att de är utan betydelse. Tvärtom medverkar de i högsta grad vid skapandet av grunden för hela vår tillvaro. Hela vår mentalitet eller vårt själsliv är skapat av dessa energier eller ämnen.
      Dessa ämnen visar sig alltså, som tidigare nämnt, i verkligheten endast vara uttryck för förlängningslinjer av de fysiska ämnena eller materierna, vilka åter, som vi skall få se i kommande kapitel, endast utgör förtätade medvetenhets- eller själsmaterier.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.