Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Sprängämnesenergiernas närvaro i jordmänniskans mentalitet som grunden för allt jordmänskligt elände eller som "roten till allt ont"   296. Detsamma gäller naturligtvis den jordiska människans hetsighetsanfall, som i själva verket endast utgör ett rudiment från hennes rovdjurstillstånd.
      Medan dessa sprängämnesenergier är ledande livsfaktorer i rovdjurets medvetande eller mentalitet, är de däremot hos människan, vars mentalitet eller själ är långt mera utvecklad och förfinad än djurets, att betrakta som rena giftämnen. Den förfinade själen har förfinat hennes fysiska kropp, förädlat hennes blod och gjort nervsystemet utomordentligt känsligt och ömtåligt. En dylik organism tål inte alltför många hetsighets- eller raserianfall utan att bli starkt förgiftad. En sådan mental företeelse måste därigenom i längden bli till en underminerande belastning för hjärtfunktionen. Ja, i den jordmänskliga organismens mikrovärld är dessa hetsighetsanfall rena "bombexplosioner" av en så ödeläggande verkan för både själ och kropp, att de kan sägas vara "roten till allt ont". Att sprida kunskap om denna "rot" är ändamålet med "kosmisk kemi".
      Denna "rot" utgör alltså grunden inte endast till det som innefattas i begreppet "djurriket", d.v.s. till "den dräpande principen", som ju är detta rikes livsprincip och som sådan måste sägas vara naturlig där, utan också till allt jordmänskligt elände, vilket måste sägas vara mindre naturligt i zoner, där man i stor utsträckning har intelligens nog att kunna behärska detta onda men likväl på grund av vanetänkande, rädsla att bryta med gamla traditioner, dogmer, seder och bruk, "folks mening" o.s.v. dukar under för "den dräpande principen" och är dess lydiga slav på nästan alla områden.
      Det är en given sak, att människan måste bli föremål för ett felaktigt eller onaturligt öde i en sådan zon, där hon med så stor lättsinnighet och likgiltighet handskas med livsenergierna - de energier, varmed hon skall skapa sitt öde, sitt liv och sin tillvaro - eller där hon som rättesnöre eller recept för sitt umgänge med ödesenergierna hellre följer de ovetande och mer eller mindre vidskepliga människornas meningar, traditioner, dogmer, seder och bruk än de vetenskapliga lösningar som uppenbarats genom Jesu bergspredikan och nu under århundraden förkunnats för miljoner människor såsom den rätta konstellationen av de kosmiska energierna för uppbyggandet av ett verkligt lyckligt öde. Tänk, om man införde en lika vårdslös hantering av energierna eller kemikalierna på ett apotek! Tänk, om man där inte rättade sig efter vetenskapliga recept eller föreskrifter utan blandade de ofta livsfarliga kemikalierna efter alla möjliga okunniga kvacksalvares föreställningar, förmodanden eller vidskepelse! Månne inte de kemiska sammansättningar som man då råkade ut för, i en mängd fall skulle bli något helt annat än medicin för de sjuka? - Det råder inget tvivel om att de snarare skulle bli till ett orubbligt fundament för avskaffandet av hälsa och kroppsligt välbefinnande bland människorna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.