Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Kosmisk kemi" och jordmänniskans ödesdaning   297. Men är det inte något sådant jordmänniskorna i verkligheten råkar ut för när det är fråga om skapandet av deras öde? - Det är en illusion att tro, att ödet inte är en lika realistisk kombination av ämnen som den medicin man får utlämnad på ett apotek. Liksom denna inte kan existera utan att vara en sammansättning av kemikalier, en kombination av olika energiarter eller ämnen, så kan inte heller ödet existera utan att vara en kombination av olika ämnen eller energier. Att dessa inte är omedelbara, fysiskt synliga materier eller kemikalier förändrar inte principen. Att det här är fråga om medvetenhetsenergier förändrar inte ödets identitet som realitet utan gör till och med dess uppbyggnad eller "kemiska" sammansättning hundra gånger farligare än vilket som helst fysisk-kemiskt experiment.
      Medan man vid varje fysisk-kemiskt experiment kan pröva verkningarna eller resultatet av sitt förehavande utanför sin egen varelse eller fysiska kropp på andra varelser och ting, kan man omöjligt pröva verkningarna av det kosmisk-kemiska experiment, som vår egen uppbyggnad av vårt öde är, på någon annan än sig själv. Vilket litet misstag som helst kommer här oundvikligen att efterlämna sitt spår eller sin verkan i vårt öde. Ingen levande varelse kan nämligen existera utan att vara en "kosmisk kemist". Hela vårt liv, hela vår tillvaro, vilket är detsamma som vårt öde, kan endast existera som identiskt med reaktionen av samspelet mellan vår utlösta egenenergi och naturens energi. Varje liten tanke, mening eller föreställning, ja den minsta lilla suck från ett väsen, existerar endast som identisk med de två energiarternas beröring med varandra. Intet väsens medvetande kan alltså existera isolerat från naturens energi. Varje väsens mentalitet eller själsliv är en evigt fortsättande växelverkan mellan dess eget jags energier eller ämnen och naturens ämnen. Och med denna växelverkan är således all skapelse identisk. Och denna skapelse betyder alltså ödet eller livets upplevelse för varje levande väsen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.