Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Bakom ämnenas reaktion framträder en evig lag, som gör en allomfattande världsplan till faktum   298. Då varje ämne eller varje materieart är en kombination av diverse andra ämnen eller energier, måste dessa energier vara bestämmande för reaktionens karaktär hos detta ämne. En av de energier, varav ämnet är sammansatt, kan ju vara tillstädes i så stor utsträckning att den helt dominerar de andra energierna i detta ämne. Denna energi kommer då att i särskilt hög grad sätta sin prägel på ämnets reaktion. Energierna kan också vara jämnstarka, och reaktionen präglas då genast härav. Varje ämnes energi eller reaktionsförmåga är således alltid avhängig av de inbördes förhållanden som råder mellan de ämnen eller energier, varav det är sammansatt. Varje ämne måste därför evigt reagera just på sitt speciella sätt. Om det till synes inte reagerar på detta sitt speciella sätt, så skall det alltid visa sig, att det redan är främmande energier tillstädes i sammansättningen, och dessa energiers närvaro är alltså orsaken till den normala reaktionens förvandling.
      Eftersom varje ämne efter samma recept evigt reagerar på samma sätt, ser vi här en lika evig lag framträda som synligt faktum. Denna lag ger sig till känna t.ex. därigenom att salt, socker, ättika, dynamit, ja alla existerande ämnen i universum, har sina speciella och från andra ämnen avvikande egenskaper. Då hela medvetenhets- eller själslivet, som vi skall se i fortsättningen, också hör med till universums realistiska ämnen eller materier, beror alltså varje levande varelses utseende, dess begåvning, dess förnimmelseförmåga, dess karaktär och rent fysiska position och framträdande också på denna lag. Men därigenom blir samma lag fundamentet för skapandet av varje folks särdrag, dess nationalitet och landgränser, dess kultur och intellektualitet, dess fredsvilja eller krigslust, dess diktatur eller demokrati o.s.v.
      Vare sig man är religiös eller inte, vare sig man är fritänkare eller missionär, helgon eller syndare, blir man här alltså nödsakad att erkänna, att den speciella reaktionsförmågan hos alla universums ämnen gör det till ett orubbligt faktum, att hela tillvaron eller livet är baserat på en allting omfattande plan.
      Eftersom sålunda varje ämne har sin speciella reaktionsförmåga, så är denna reaktionsförmåga orubbligt dess mission. Det fullgör en bestämd uppgift i det samspel av energier eller krafter som utgör hela universum med dess speciella struktur och utformning, dess karaktär och verkningssätt. Varenda detalj häri, det må vara i mikrokosmos eller i makrokosmos, utgör en absolut orubblig produkt av den hårfina precision, varmed ämnena lyder den nämnda lagen, vilken därigenom i sig själv är fundamentet för all tillvaro, är själva livets grundlag. Här förstår man alltså bättre de gamla orden om huvudhåren, som är räknade, och om sparvarna, som inte faller till marken utan att det är Guds vilja.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.