Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det är inte nog med att endast känna de fysiska krafterna   299. Men då det samtidigt är ett faktum att vi lever mitt i alla dessa energier, ja att de till och med är närvarande i vår organism, i våra tankar, i vårt sinne, liksom att vi inte kan åstadkomma ens den minsta lilla suck utan hjälp av energierna utanför vår kropp, varför då inte snarast möjligt börja studera ämnenas reaktion, inte bara de ämnen som kan gripas med händerna och ses med det fysiska ögat eller som hör med under begreppet "fysisk kemi", utan också i högsta grad de ämnen som i lika stor utsträckning är närvarande som osynliga, ödesdanande faktorer vid skapandet av vårt medvetande eller själsliv, vår karaktär och begåvning, ja i hela stabiliseringen av vår fundamentala lycka eller glädje över att vara till? -
      Vad är det till för nytta att man lär sig vara mycket omsorgsfull eller nogräknad med de ämnen varav man sammansätter sin föda eller näring, när man handlar helt i blindo och okunnighet när det gäller de ämnen man använder till material vid skapandet av sin mentalitet eller sitt medvetenhetsmässiga framträdande? -


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.