Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

10 Kapitlet
Jagets eviga kraftkällor
Jaget på Gudomens tron   311. Genom förra kapitlet nådde vi i våra analyser fram till en utsiktspunkt som ligger hinsides all materia, en utsiktspunkt varifrån all skapelse dirigeras, en utsiktspunkt som är själva Allmaktens eller Försynens säte. Vi nådde upp på själva Gudomens tron. Där är vi höjda över alla världars härligheter. Under oss ligger tiden och rummet, organismer och kroppar, former och tillstånd. Vårt djupaste jag har sitt rotfäste i den eviga Allmakten. Vi är söner till universums Herre. Genom den eviga materien, som lystrar till vår minsta befallning, skall vi nu uppenbara vår identitet som gudasöner. På vår befallning sker livets största under. Världar, ja solar och vintergator, strålande och tindrande stjärnhopar på mörka natthimlar är resultat av skapelseprocesser som för länge sedan blivit till ett så rutinmässigt vanemedvetande eller C-vetande för oss, att de liksom blodomlopp, andning och matsmältning sker utan vår dagsmedvetna inblandning. Hur skulle våra organismer eller kroppar eljest ha blivit till? -
      Att dessa består av lysande materier i form av mikrovärldar, atomer, elektroner och ännu mindre partiklar, som kretsar i planetbanor, detta har ju länge varit vetenskapliga fakta för intellektuella forskare. Dessa fakta talar visserligen om ett världsallt "i miniatyr", men detta rubbar inte på principen, i synnerhet som detta mikroskopiska världsallt till övermått uppfyller samma betingelser som det vanliga världsalltet i fråga om att vara hemvist, skådeplats eller livszon för myriader av levande väsen. Jo, våra egna skapade stjärnhopar, himlakroppar och vintergator representerar tusentals och åter tusentals härskaror av levande väsen, som lever och andas i solarnas ljus, gör erfarenheter, strävar mot ett högre liv, är på väg mot kunskapen om sin egen högsta identitet, på väg mot Gudomen, alldeles som den värld, i vilken vi själva vänder våra blickar mot det eviga ljuset.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.