Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Symbol nr 9
Grundenergiernas kombination
Grundenergierna är alla sju närvarande överallt   358. Som vi sett i det föregående, består hela universums samlade energi- eller materiemassa av sju olika grundarter av energi eller kraft. Men dessa grundarter är kombinerade på ett sådant sätt, att ingen av dem existerar i absolut renkultur. Var och en av arterna är närvarande överallt, förekommer i allting. I varje form av skapelse och därmed i varje form av allt som räknas till "skapade ting", det må vara kött eller blod, jord eller sand, himmel eller hav, bly eller dun, såväl som i kärlek och hat, kan de sju grundenergiernas närvaro påvisas, men de är inte tillstädes i lika stora mängder eller kvantiteter. Och det är just härigenom som fundamentet för all skapelse överhuvud existerar. Om det endast existerade en energi åt gången i medvetandet, skulle absolut ingen vibration, rörelse eller funktion kunna äga rum. Allt skulle vara stillhet. Rörelse eller vibration och därmed allt medvetenhetsliv är just identiskt med reaktionen av energiernas beröring med varandra. Men om de inte vore olika, kunde ju ingen reaktion uppstå. Alltet skulle då ha varit ett "intet". Men lyckligtvis är förhållandet det motsatta. Alltet är ej ett "intet" utan ett "något". Och begreppet "intet" kan alltså i detta sammanhang aldrig någonsin bli annat än ett uttryck för en tänkt motsättning till detta "något" eller verkligheten.
      All upplevelse, all skapelse, allt medvetande utgör sålunda endast reaktioner mellan grundenergierna. Och det är med anledning härav som dessa realiteter kan betecknas som "kosmisk kemi". Det levande väsendet är som nämnt en "kosmisk kemist". Resultatet härav är dess upplevelse och manifestation. Denna "kemis" material är den samlade världsmaterien, vilken alltså existerar i sju olika grundarter av energi, varav sex utgör det direkta materialet för timlig skapelse och upplevelse, medan den sjunde utgör fundamentet för jagets evighetsexistens och ödesutlösning.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.