Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Jordmänniskan och "salighetsväsendet" är kontraster. Deras anknytning till en "uppåtgående" resp. "nedåtgående" bana   405. "Salighetsväsendet" skiljer sig alltså från den jordiska människan därigenom att tanken på de himmelska världarna inte kan ge det någon särskild inspiration eller glädje utan snarare utgör inbegreppet av tråkighet och därför på sätt och vis är ett slags mörker. En sådan inställning är nästan ofattbar för den framskridna jordiska människan, vars medvetenhetstendenser ju uppbäres av en obeskrivlig längtan efter ett högre och bättre medvetenhetstillstånd och en skönare och renare samhällsvärld, eftersom hon är övermätt på sitt jordiska tillstånd eller upplevelsen av "den dräpande principens" alla skräckdetaljer i form av sjukdom, olyckor, krig och lemlästningar. "Salighetsväsendet" och den jordiska människan är alltså i sin längtan och sitt mål varandras kontraster. Den jordiska människan befinner sig på "uppåtgående bana", medan "salighetsväsendet" är på "nedåtgående bana" i spiralen.
      Hur vemodigt detta än må förefalla den av dräpande materier övermätta "uppåtgående" jordiska människan, kan hon dock - såvida hon äger högintellektualitet - inte undgå att känna sig lycklig av denna gudomliga anordning i universum, ty utan denna skulle livets eviga fortsättning vara en total omöjlighet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.