Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Varför "salighetsväsendet" endast har intresse för spiralens lägsta zoner och varför det alltmer avlägsnar sig från "den gudomliga världen"   406. Med den totala utlevelsen eller mättnaden av en livsform uppstår ju i individens medvetande en frånstötning av denna livsform. Då det är ett faktum, att mättnaden skapar längtan mot kontrasten till den livsform man är mätt på, skulle medvetandet med naturnödvändighet stanna i utveckling, fyllas av leda, bli till ett "helvete", om denna kontrastmässiga tillvaro inte funnes och det alltså inte heller funnes någon möjlighet att tillfredsställa den av mättnaden orsakade längtan. Och en verklig, realistisk död måste då till slut bli ett faktum.
      Att "salighetsväsendet" dras emot minnena från forntida tidsperioder i spiralens lägre zoner beror alltså på att det är hundraprocentigt mätt på de himmelska världarnas höga och fullkomliga tillvaro, vars kulmination i "den gudomliga världen" det just upplevt. Men det kan inte plötsligt anpassas till ett liv i dessa primitiva zoner. Långa tidsperioder måste gå till ända, innan väsendet från Guds egen sfär eller "den gudomliga världen" kan bli ett fullkomligt redskap i "den dräpande principens" tjänst och därigenom i realistisk form, i kött och blod, uppleva den tillvaroform som nu alltmer blir dess eftertraktade största ljus och högsta idealtillvaro och därmed målet för dess längtans tillfredsställelse. Det måste därför i första instansen nöja sig med tillgången till de detaljer från de lägre zonerna som det har i sin egen "inre värld", nämligen minnena från den utlevda spiralens elementära zoner. Med sitt tilltagande intresse för den livsform som bär upp spiralens elementära zoner, avlägsnar det sig nu mer och mer från "den gudomliga världens" ljus, även om det naturligtvis ännu länge kommer att vara inhöljt i denna världs himmelska glans. Denna strålar ju igenom hela "salighetsrikets" "inre" och "yttre" värld och kan indirekt spåras ända ned i växtrikets färg och doft, ja genom hela den intellektualitet som, omformad till automatfunktion, utgör den bärande grunden för väsendenas fullkomliga ledning genom spiralens ointellektuella zoner.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.