Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Lösningen på de "livlösa" materiernas gåta. "Mineralrikets" funktioner är "livsyttringar"   411. Men detta rike är inte något "dödens rike". Det är tvärtom det mest fundamentala uttrycket för den yttersta konsekvensen av de levande väsendenas hela livsfunktion genom en spirals omätliga tid och rum. Det är riktigt, att denna konsekvens för den rent fysiska förnimmelsen inte visar på något vaket dagsmedvetet upphov bakom sig, i det att alla rörelser eller funktioner i "mineralriket" uppträder självständigt, men detta är ju inte något bevis för att dessa funktioner inte är "livsyttringar". Hela den mänskliga organismen, liksom alla andra levande väsens kroppar, är ju så att säga enbart uppbyggda genom självständiga funktioner, d.v.s. funktioner som ligger utanför individens nuvarande dagsmedvetna viljande eller kunnande.
      Då dessa funktioner i allra högsta grad är uttryck för logik, vilket är detsamma som ändamålsenlighet, och en sådan endast kan existera på grund av ett begär efter att uppnå det mål som den skall ha till följd, är det därmed ett faktum, att funktionerna eller rörelserna i "mineralriket" är "livsyttringar", i det att ett begär uteslutande kan existera som en egenskap hos ett levande väsen. "Döda" ting kan inte begära något. "Mineralrikets" omätliga energimassor är sålunda alla planmässiga, de fyller alla vissa syften. Men vem är då upphovet till dessa syften? - De jordiska väsendena kan det inte vara. Det är tydligt, att dessa syften inte har sina upphov bland de väsen som framträder i kött och blod. Men vi har också sett här i analyseringen av spiralens zoner, att det levande väsendet i sig självt är herre över alla spiralens energier och därigenom kan skapa sig upplevelser av liv eller tillvaro i var och en av spiralens särskilda energizoner, och just därigenom bevisar de sin odödlighet.
      Då denna tillvaro eller detta odödliga liv endast kan analyseras som något treenigt, d.v.s. existera som tre särskilda principers manifestation som en oskiljbar enhet, nämligen det jag betecknat som" A-vetande", "B-vetande" och "C-vetande", alltså vaket dagsmedvetet tänkande respektive detta tänkandes omsättning i realistisk handling samt denna handlings återupprepning till vanemedvetande, har vi här lösningen på de "livlösa" materiernas gåta. Det mystiska "något" som vi kallar livet har alltså tre former att visa sig under. Det existerar antingen som ett väsens tankar eller som dess medvetna manifestationer eller som dess omedvetna vane- eller automatfunktioner. Och vi står här alltså inför de funktioner som är närvarande i väsendenas organismer överallt i naturen, och det är således dessa automatfunktioner som gör sig gällande överallt i "mineralriket". Sådana automatfunktioner kan aldrig någonsin ha blivit till utan att förut ha existerat som vanefunktioner. Och då dessa i sin tur aldrig kan ha blivit till annat än i kraft av tidigare existerande, vaket medvetna viljefunktioner, blir alla "mineralrikets" funktioner identiska med medvetenhetsfunktioner och är sålunda ovedersägliga "livsyttringar".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.