Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Extasenergierna befruktar "salighetsväsendenas" talangkärnor. "Salighetsväsendenas" anknytning till den nya spiralens första grundenergier. Elden uppstår   413. Genom "salighetsväsendets" återupplevelse av sina forntida spiraltillvarelser upplever det "salighet", vilket vill säga "extas" eller förstärkt lyckokänsla. Denna förstärkta lyckokänsla har ytterligare till mission eller uppgift att befrukta väsendets i forntida zoner frambragta "ödesfrön" eller "talangkärnor".
      Genom den stora mängden lyckoenergi sättes "talangkärnorna", som ju ligger gömda i individens "ödeselement" i övermedvetandet, i funktion. De i "talangkärnorna" inkapslade mentala krafterna blir frigjorda, och här har nu en skapelse börjat, vilken är fullständigt analog med den som äger rum i ett växtfrö, när detta börjar gro, eller med den fosterbildning som äger rum i moderlivet efter en befruktning. Och liksom fröets eller fostrets utveckling sker som automatfunktion eller "C-vetande", sker nu också "salighetsväsendets" begynnande medvetenhetsfunktioner i den "yttre världen" automatiskt eller i kraft av "C-vetande".
      "Salighets-" eller "extasenergierna" fortplantar sig alltså vidare genom ifrågavarande väsens undermedvetande och kommer "talangkärnorna" från den utlevda spiralens primitiva zoner att växa eller utvecklas. Omkring dessa väsen, som endast är vaket dagsmedvetna i sin "inre värld", utvecklas alltså efter hand en tämligen omfattande energifunktion i den "yttre världen". Denna "yttre" energifunktion utlöser sig automatiskt i en begynnande skapelse av kroppar eller organismer, genom vilka jagen efter hand blir i stånd att förnimma i den fysiska världen.
      Det vi kallar "mineralriket" är således en omätlig jag-oceans automatiskt påbörjade skapelse av kroppar för främjandet av förmågan att uppleva fysisk tillvaro. Dessa från väsendenas fysiska "talangkärnor" utgående automatiska andliga krafter utgör tillsammans det vi här i "Livets Bog" under namn av "instinktenergi" betecknat som den första av livets stora grundenergier. Denna energifunktion är ännu i sitt första stadium osynlig för det fysiska ögat men förbinder sig genom sin utstrålning strax med livets nästa stora grundenergi, "tyngdenergin". Denna är också i sin egennatur osynlig för fysisk förnimmelse, men genom dess förbindelse med "instinktenergin" uppstår den första formen av fysisk materia. Men denna materia existerar - något som vi senare skall återkomma till - ännu blott i strål- och vågformationer och skulle alltså inte bli synlig för det fysiska ögat, om inte denna kombination av "salighets-", "instinkt-" och "tyngdenergi" mötte motstånd i livets eller spiralens tredje stora grundenergi, "känslan". Reaktionen av detta motstånd framträder i sitt första stadium som en "permanent explosion", d.v.s. en kedja av mikroskopiska explosioner. Denna kedja åter är, i form av det vi kallar "eld", identisk med den allra första formen av synlig fysisk materia.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.