Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Kosmiska analyser och relativa analyser   440. En kontrast till denna ovetenskapliga världsbild är alltså den kosmiska analys vi här genom symbol nr 9 har fått av grundenergiernas kombination och kretslopp. Denna analys är ett evighetsfacit. Den demonstrerar energiernas funktion som en evighetsfunktion och visar, hur dessa passar in i den evighet som de just skall utfylla. Då den sanna verkligheten är evigheten och inte timligheten, måste allt som finns i universum eller världsalltet i sin högsta analys passa in i denna evighet. En analys som endast passar in i det timliga är förgänglig, måste förändras i förhållande till det timligas förändring. Men då det timliga har sin rot i evigheten eller, med andra ord, då evigheten är det hus, i vilket allt timligt lokaliseras, eller är den "fasta punkt", varpå allt timligt stöder sin rörelse, måste alla högsta analyser visa denna det timligas förbindelse med det eviga eller denna "fasta punkt". I motsatt fall blir analysen mycket bristfällig. Då allt timligt är detsamma som skapelse, och skapelse återigen är detsamma som rörelse, och rörelse inte kan konstateras eller beräknas korrekt annat än i förhållande till en fast punkt, måste sålunda alla analyser av det timliga som inte ger uttryck för sitt förhållande till evigheten endast vara timliga och därmed förgängliga. Det är sådana analyser vi kallar "relativa".
      Det är givet, att relativa analyser inte kan tjänstgöra som varaktiga kulturfundament. Relativa analyser är ju analyser, där det sedda är avhängigt av ögat som ser. Det analyserade är alltså tydligt eller otydligt i samma mån som den analyserandes förnimmelse är tydlig eller otydlig, d.v.s. fullkomlig eller ofullkomlig.
      Att relativa uppfattningar av en och samma sak kan avvika mycket från varandra är inte svårt att få belägg för. Vilka olika uppfattningar om vatten har t.ex. den i öknens torka och hetta döende mannen och den i havet drunknande? Ingen av dessa båda uppfattningar är den verkliga analysen av vattnet; de är snarare analyser av de två varelsernas olyckliga situationer. På samma sätt är relativa analyser av världsalltet eller av kosmiska företeelser mera analyser av det tillfälliga timliga tillståndet hos ifrågavarande analysers upphov, deras beroendeförhållande till position, ära, rikedom, lidande, materiell lycka och olycka, än av de nämnda kosmiska realiteter som de säges uttrycka.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.