Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Kosmisk klarsyn, dess betingelse och facit   441. Därför kan ingen forskare skapa några absoluta kosmiska analyser, innan han nått ett tillräckligt högt moraliskt stadium, d.v.s. ett stadium där han står i harmonisk kontakt med alla livets företeelser, så att det faktiskt inte finns något eller någon som han är motståndare till. Endast en själslig oberördhet av alla timliga företeelsers inverkan på förnimmandet kan skapa den ro och opartiskhet, varigenom det timligas förbindelse med verkligheten utan hinder kan skådas. Blott ett skådande på dessa villkor kan vara "kosmisk klarsyn". Genom denna syn är upplevelserna inte längre blott timliga utan även kosmiska, och härmed utlöser de den sanna eller verkliga synen av Gudomen, hans organism, medvetande och eviga vara. Man ser hans anlete stråla och tindra genom varje timlig företeelse, genom varje ljud, varje vibration, varje färg. Gudomen är en ocean av ljus. Och det är orubbligheten hos detta kosmiska facit som symbol nr 9 framför allt vill göra till faktum för varje människa, efter hand som hon blir i stånd att höja sig upp över det relativas sfär och sålunda befriad från timliga band kan börja skåda in i själva livet eller tillvarons absoluta zon.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.