Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Moral och vetenskap utgörande samma princip. Moral är en vägledning i övervinnelse av "tankeklimat" på samma sätt som vetenskap är en vägledning i övervinnelsen av de fysiska elementen eller klimaten   444. Dessa motåtgärder har alla utan undantag manifesterats under det gemensamma begreppet "moral". "Moral" är alltså en begynnande vägledning i att behärska tankeklimaten, på samma sätt som "vetenskapen" är en begynnande vägledning i att behärska de fysiska "klimaten". "Moral" utgör alltså principiellt detsamma för tankeskapandet som "vetenskap" utgör för det fysiska skapandet.
      När nu vetenskap och moral i princip är detsamma, varför har då dessa två företeelser olika namn? - Jo, därför att dessa företeelser i sitt rent yttre framträdande är varandra högst olika, trots att de utgör en och samma princip. Därför blir de också felaktigt uppfattade som två varandra helt ovidkommande faktorer. Grunden till dessa företeelsers olikhet är enbart en utvecklingsfråga. Som nämnt är vetenskapen en vägledning till kunskapen om sanningen i fråga om de fysiska klimaten eller orsaken till de yttre företeelserna, medan moral är en vägledning till kunskapen om sanningen i fråga om "tankeklimaten", vilket vill säga de inre själsliga rörelserna eller viljebefordrande föreställningarna. Av dessa två företeelser, vetenskap och moral, är den sistnämnda den äldsta och mest fundamentala och - den evigt förblivande. Den är närvarande i det levande väsendet under alla tänkbara förhållanden eller tillstånd, likgiltigt om väsendet vet det eller ej.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.