Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Kosmiskt medvetande" hos naturmänniskan och hos den högintellektuella jordmänniskan. "Instinkten"   446. Skillnaden mellan den primitiva naturmänniskan och den på jorden levande kosmiskt medvetna människan är alltså inte en artskillnad utan blott en gradskillnad. Dessa väsen har båda - "kosmiskt medvetande". Men medan det för sistnämnda väsen gäller, att dess "kosmiska medvetande" är i sina begynnelsestadier på "uppgång", och därigenom blir till fysiskt dagsmedvetande, så, gäller för det förstnämnda väsendet, att dess "kosmiska medvetande" är i sina sista stadier på "nedgång" och har, som redan antytt, för länge sedan lämnat väsendets dagsmedvetande och endast lämnat kvar några svaga tendenser i form av omedvetna vanefunktioner eller "C-vetande". Det är dessa sista rester av ett forntida "kosmiskt medvetande" som i vårt dagliga liv går under benämningen "instinkt".
      De levande väsendenas instinkt är sålunda endast ruinerna av deras tidigare "kosmiska medvetande". Och det som vi här i "Livets Bog" benämner "instinktenergin" och betecknar som den första bärande grundenergin i spiralen, är reaktionen av dessa medvetenhetsruiners möte med de yttre energier eller företeelser som utgör ingången till den materiella fysiska världen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.