Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det "kosmiska medvetandet" når sitt latenta stadium hos jordmänniskan. Materialism och krig som konsekvensen härav   452. Men då det forntida "kosmiska medvetandet" är döende, d.v.s. är i avtagande och har sin latenta zon inom de utvecklingsstadier där jordmänniskorna befinner sig, är det givet att den på detta medvetande baserade uppfattningen av tingen som "livsyttringar" samtidigt härmed också måste vara i avtagande. Och detta är ju vad vi själva kan bevittna. Vi ser, hur väsendena alltmer förlorar sin tro på gudar och på en försyn, blir materialister och kommer ända därhän att de rent av förnekar tillvaron av liv utanför sin egen och djurens väsensart. Växter och mineraler, alla naturkrafter, hela den väldiga skapelse som försiggår i och runt omkring dem, frånkänner de varje form av levande upphov, trots att denna skapelse visar sig vara så i allra högsta grad planmässig och därigenom utgör en ovedersäglig bevisföring för intellektuellt kunnande. Men allt detta är en sluten bok för väsen som mist förmågan att tro och ännu ej har de intellektuella egenskaper som behövs för att göra dessa ting till vetande.
      Men detta mentala mörkertillstånd är ju ett oundvikligt led i själva spiralkretsloppets fullkomlighet, ja, är ingenting mindre än den totala uppfyllelsen av väsendenas ofrånkomligt närda önskan under deras totala mättnad på harmoni och vetande i "den gudomliga världen". Det är i riktning mot denna mörkerupplevelse som väsendenas alla längtans- eller begärkrafter varit mobiliserade. Det är denna upplevelse som är det stora ljuset för alla väsen som blivit till överflöd mätta på "den gudomliga världens" atmosfär. Detta framträder också med orubblig beviskraft genom alla de s.k. "hedniska" religionerna. Vägen till Valhall eller de hedniska "himmelrikena" följer inte mottot "att vända högra kinden till, när man blir slagen på den vänstra". Tvärtom gäller det här att flitigt dra sitt svärd ur skidan och i största möjliga utsträckning mörda och dräpa allt som står i vägen för ens önskningars och längtans mål. Det är helt naturligt, att det "kosmiska medvetandet" måste dö eller att det högre vetandet om att "alla som tar till svärd skall förgöras genom svärd" måste utplånas ur medvetandet, för att sådana tendenser skall kunna bli auktoriserade ideal och de härmed förknippade primitiva begären och önskningarna skall kunna nå kulmination och uppfyllelse. Och det är kulminationen av denna mörka begärzon som ger sig till känna i alla krig eller på alla krigsskådeplatser, privata såväl som offentliga.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.