Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Individens "evighetskropp"   464. Varje levande väsens framträdande, dess organism såväl som dess sätt att leva och tänka, är ett opererande med energier. Detta opererande avslöjar genom sin logik eller intellektualitet det bakom den fysiska kroppen dolda "jaget" samt dess likaså i viss grad dolda högsta organism, i vilken fundamentet för dess skaparförmåga har sitt säte. Det är denna högsta organism som i verkligheten är individens "evighetskropp" (och som sådan skall den senare specialanalyseras här i "Livets Bog"). I denna "evighetskropp" summerar individen ihop allt vad han tillägnar sig av erfarenheter eller kunskaper, sina förmågor och anlag. Utifrån denna kropp skapar han sina fysiska kroppar och överför sina förmågor och anlag från liv till liv. I denna kropp överlever han alltså sina fysiska eller jordiska tillvaroformer. Det är denna organism som helt täcker begreppet "X2".
      I denna sin högsta kropp är den jordiska människan inte dagsmedveten. Men med utvecklandet av de humana krafterna i hennes fysiska framträdande, varigenom hon når fram till ett visst behärskande av de intuitiva krafterna eller "intuitionsenergin", blir hon dagsmedveten i denna sin högsta och eviga organism. Hon kommer att få kännedom om sig själv, sin egen höga identitet som gudason eller som varande "ett med Fadern".
      Denna upplevelse sker, när väsendet är tillräckligt moget härför, genom den speciella process som jag här i "Livets Bog" benämnt "den stora födelsen". Och det härigenom starkt förvandlade tillståndet i individens medvetande är detsamma som "kosmiskt medvetande".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.