Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför väsendena hyser rädsla för döden. Konsekvenserna av "kosmiskt medvetande"   467. Att detta utbyte för den jordiska människan verkar så drastiskt, att hon faktiskt ser eller uppfattar det som "död" och "undergång" och hyser verklig rädsla för dess inträdande, beror endast på att hon ännu inte fått de centra eller organ tillräckligt utvecklade, genom vilka hon skall bli i stånd att göra sig dagsmedveten i övermedvetandet eller få "kosmiskt medvetande" .
      Med det "kosmiska medvetandets" inträdande försvinner från individens medvetande all dödsfruktan eller rädsla för undergång. Individen blir i och med de nämnda organens utveckling medveten i sin egen orubbliga evighetstillvaro, ser sig själv som sitt eget livs absoluta envåldshärskare och upphov, ser sitt eget liv som absolut orubbligt, osårbart och okränkbart. Blott i sina skapelseprocesser är väsendet underkastat eviga lagar. Men dessa är i sin högsta instans uttryck för en kulminerande kärlek och tillförsäkrar eller garanterar alla levande väsen, mikrokosmiska, mellankosmiska och makrokosmiska, deras eviga identitet som livets och dödens herre, deras tillvaro som "Guds avbild" och deras identitet såsom varande "ett med Fadern".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.