Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vi använder i vårt språk meteorologiska uttryck för tanketillstånd   473. Det levande väsendets medvetenhetsutveckling, dess manifestation av tanke, är sålunda i verkligheten, som vi här berört och som vi i fortsättningen också skall få se, i princip identisk med de vanliga fysiska årstidernas klimatförhållanden. Detta är också grunden till att vi i språket, om än omedvetet, efter hand har vant oss att bruka många meteorologiska uttryck som beteckningar för tanke- eller medvetenhetstillstånd. Vi säger t.ex.: "Hon såg på honom med isande kyla". "Han är en ganska kylig natur". "De är ljumma". Och följande uttryck täcker också mentala tillstånd: "Eld i ögonen", "ett mörkt väsen", "ett ljust väsen", "hjärtevärme", "en vulkan", "ett jordskalv", "ögonen sköt blixtar", "han slog gnistor". Att sådana tillstånd i själva verket är ett slags meteorologiska utlösningar i ordets verkliga mening har den jordiska människan ännu inte någon klar dagsmedveten uppfattning om. Först här genom den "kosmiska kemin" blir denna insikt verklig.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.