Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Mellankosmisk materia"   480. Alla former av mänskliga sammanslutningar, grundade på gemensamma önskningar och begär, är alltså identiska med "materia". Men vi är som nämnt inte vana att kalla sådana företeelser för "materia". Vi är just vana att se "materien" på så långt kosmiskt avstånd, att vi inte kan urskilja lokaldetaljerna däri och därför inte heller de levande väsen eller individer som är dess grundelement. Därför vill vi här i "Livets Bog" kalla den "materia" som består av mänskliga sammanslutningar, föreningar eller rörelser för "mellankosmisk materia".
      Men till denna form av "materia" måste också räknas sådana väsen som tillhör samma ras eller art. De olika människoraserna såväl som de olika djur- och växtarterna utgör var för sig vissa bestämda slag av "materia". Alla dessa väsen är förenade i kraft av sina gemensamma utvecklingsstadier, önskningar och livsbehov. Men skillnaden mellan dessa sammanslutningar och de förut nämnda religiösa och affärsmässiga är blott den, att de religiösa och affärsmässiga är baserade på "A-vetande" och ännu bara befinner sig på det dagsmedvetna stadiet, medan de andra för länge sedan blivit till C-vetande, vilket vill säga, att de gemensamma önskningarna eller begären för länge sedan blivit till omedvetna automatfunktioner. Men i princip är det ingen skillnad på de nämnda två formerna av sammanslutningar. Utåt representerar de båda blockbildning, är "mellankosmisk materia".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.