Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Materien är livsrum eller tillvaroplan för levande väsen   485. All "materia" i världsalltet, likgiltigt var eller hur den förekommer, är alltså identisk med sammanslutningar av levande väsen, flock- eller blockbildningar. Varje flock eller block framträder därmed som identiskt med en livszon för de levande väsen som utgör dess enheter. Och de första fundamentala eller bärande "materierna" i livet eller tillvaron är, som läsaren redan vet, de sex tillvaroplanen i spiralen. Varje sådant tillvaroplan är ju, som framgått av analyserna, att betrakta som en "materia", ett "ämne". Om dessa sex "ämnen" vet vi redan, att vart och ett utgör ett tillvaroplan, en temporär livszon för levande väsen.
      Men utom dessa sex grundämnen finns inom vart och ett av spiralens sex stora tillvaroplan en oändlig variation av högst olika ämnes- eller materiemassor, d.v.s. alla de företeelser som vi eljest brukar beteckna som "ämnen" eller "materia".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.