Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Livet utgör en personlig korrespondens mellan det levande väsendet och Gudomen   488. Då alla ämnen, alla rörelsearter, i och runt omkring oss, utgör en allra högsta mentalfunktion, måste denna vara den enda åtråvärda som förebild för vår egen mentalfunktion, vårt eget tankeskapande. Och det är även på det sättet i livet, att levande väsens tillvaro i verkligheten består i att efterlikna naturen, vilket ju är detsamma som att efterlikna Försynens eller Gudomens mentalitet. Vi finner att naturens idéer och principer ständigt går igen i allting som skapats av de levande väsendena. Vad är det annat än kretsloppsprincipen som får lokomotivet att dundra fram över kontinentens rälsvägar? - Och ser vi inte i denna brusande "kropp" en konstruktion baserad på samma fundament som de levande organismerna, nämligen förbränningsprincipen? - Måste inte varje kraftmaskin matas med bränsle? - Måste den inte ha näring alldeles som en levande organism? - Har inte fågelns vingar stått modell för den moderna flygmaskinen? - Hur skulle människan kunnat lära sig att som fågeln sträcka ut över städernas tak och torn, ut över de snöklädda bergstopparnas solglödande tinnar och låta skuggan av sin himmelsfärd avteckna sig djupt nere på det ljusa molnlandskapet, om hon inte hade kunnat hämta teknikens idéer från naturens egen verkstad? -
      Men det är inte bara inom tekniken som naturen berikar de levande väsendena. Vi ser mer och mer, att ingen form av vetande kan existera annat än som resultat av levande väsens upplevelse eller studium av själva naturen. Vad är väl astronomi, geologi, anatomi, kemi, biologi, filosofi eller kort sagt allt som vi kallar vetenskap, annat än naturkännedom? - Och då allt som existerar endast kan tillhöra denna natur, endast kan vara detaljer i eller delar av den, framträder naturen här som uttryck för kulminerande mentalitet eller ett medvetande som inte kan överträffas, varken av professorers, doktorers eller andra av mänsklighetens yppersta tänkares mentalitet. Försynen är, i kraft av naturen, själva professorernas professor, doktorernas doktor och tänkarnas tänkare. Det jordmänskliga medvetandet eller den jordmänskliga mentaliteten är blott en svag avglans, en reflex eller ett återsken av denna gudomliga visdoms- och kunskapsutveckling. Världsalltet är ett levande väsens kärleksmanifestation, undervisning och underhållning, personligt riktad mot varje enskilt levande väsen i tillvaron. Vart vi än kastar våra blickar, vilka vi än talar med, vart vi än vänder oss, det må vara mot vänner eller fiender, djur eller människor, ämnen eller materier, krig eller fred, så är det alltid, så otroligt det än kan verka, den absoluta levande Gudomens personliga mentalitet som vi står inför och som är direkt riktad mot oss och inställd på oss. Livet kan därför i sin grundanalys betecknas som en "korrespondens" mellan det levande väsendet och Gudomen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.