Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Kosmisk kemi" är en "kosmisk språkundervisning". Att lära sig förstå Gudomens språk är det aktuella målet för den jordiska människan   489. Då alla ämnen eller materier i tillvaron och därmed allt som är tillgängligt för förnimmelse, i realiteten eller i sin kosmiska analys är lika med Gudomens mentalitet, Gudomens tankar eller Gudomens tillkännagivande av sina önskningar eller sitt vetande, blir allt som sker i livet eller tillvaron sålunda identiskt med "Guds eget personliga språk".
      För att förstå ett annat väsen måste man förstå dess språk. På samma sätt måste man också förstå Gudomens språk för att komma till insikt om hans önskningar och tankar. Och då den "kosmiska kemin" här i "Livets Bog" bygger på materiernas identitet med en mentalutveckling som just är Gudomens "språk", blir denna kemi därmed identisk med en vetenskap som består av undervisning i nämnda "språk". "Kosmisk kemi" är en "kosmisk språkundervisning". Den ger människan kunskap om betydelsen av ämnenas reaktioner, som ju är detta gudomliga "språks" ord och meningar.
      I den mån människan lär sig de olika "orden" och "meningarna" eller detta "språks" särskilda metoder och principer, blir språkets upphov naturligtvis mer och mer verkligt för henne och i motsvarande grad blir det då lättare för henne att förstå dess särskilda mentalitet och dess hänvändelse just till henne själv eller hennes jag. Denna förståelse, eller fullkomligheten i denna korrespondens, är det nu aktuella målet för den jordiska människan.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.