Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Jordmänsklighetens största villfarelse   491. Jordmänniskornas största villfarelse eller misstolkning av Gudomen framträder just i denna deras hållning. Den har till och med varit, och är i stor utsträckning alltjämt, en religion här på jorden, en gudsdyrkan. Denna gudsdyrkan är ett lovprisande av det vi kallar hämnden. Och i detta lovprisande hyllar man just principen "öga för öga och tand för tand".
      Men hur skulle man på ett sådant sätt kunna uppväga den skedda skadan? - Ett öga som är förblindat blir inte seende genom att ett annat öga krossas. En mördad man blir inte levande genom att mördaren dräps. Och därmed är allt lovprisande eller all dyrkan av hämnden helt utan logik och i strid med tillvarons lag. Detta lovprisande har, i stället för att vara ett bekämpande av hatet och mördandet, visat sig vara fundamentet för dess fortplantning eller förökning. Att dräpa ett väsen, emedan detta har dräpt ett annat väsen, detta gör ju ett mord till två. Att hämnas, emedan man själv varit utsatt för hämnd, detta kan endast betyda en utökning av hämnandet. Att tro, att man kan avlägsna ofred genom att utöka hämnandet, som i realiteten är ofredens fundament, detta är ju höjden av naivitet. Och vi ser ju också, hur denna mentalitet särskilt florerar hos primitiva folkslag, även om den naturligtvis i stor utsträckning också plågar den moderna världen, ja, vad raffinemanget i grymheten beträffar, rent av kulminerar där.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.