Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varje form av förnimmelse eller upplevelse är detsamma som en "syn"   496. Då all materia är "ljus", blir all upplevelse detsamma som upplevelse av "ljus". Men då att uppleva "ljus" är detsamma som att "se", blir all upplevelse eller förnimmelse detsamma som "syn". Vi är emellertid endast vana att kalla det vi upplever genom ögat för syn. När upplevelsen sker genom öronen, blir "ljuset" till "ljud". När den sker genom näsan, blir "ljuset" till "lukt", medan den blir till "smak" när den sker genom tungan, för att slutligen bli till primitiv förnimmelse eller "känsel" när den sker genom vår organisms direkta beröring med de främmande energierna eller "ämnena". Alla dessa former av förnimmande är endast skilda variationer av samma sak. Principiellt utlöses de på exakt samma grund, nämligen på jagets energiers beröring med de främmande energierna. Samma förhållande gäller när upplevelsen sker genom ännu högre sinnen än de fysiska. Då kallar vi den varken "lukt", "smak" eller "hörsel". Dock händer det ofta, att denna form av upplevelse kallas "syn", men detta ord skall då fattas symboliskt, medan den gängse beteckningen är "själslig" eller "andlig upplevelse". Varje slag av upplevelse, den själsliga eller andliga såväl som den fysiska, är sålunda identisk med reaktionen av jagets energiers beröring med de främmande energierna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.