Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"A-perspektivet", "B-perspektivet" och "C-perspektivet"   499. Vi har här sett hela förnimmelseområdet för det levande väsendet, sådant det framträder genom det "kosmiska medvetandet". För att lättare kunna orientera oss i kommande analyser av förnimmelseområdet här i "Livets Bog" vill vi ge detta områdes olika fält särskilda beteckningar eller uttryck. Att området överhuvud taget existerar beror som nämnt uteslutande på den kosmiska princip som vi kallat "perspektivprincipen". Då de olika detaljernas form, färg, storlek och volym i detta område utgör perspektivförhållanden, vill vi kalla den del av förnimmelseområdet som utgöres av eller förnimmes som "mörker" eller "mörkerzonen" för "A-perspektivet", medan vi kallar den del av området som utgör färgzonen för "B-perspektivet" och den del som utgör "ljuszonen" för "C-perspektivet".
      Allt vi förnimmer i tillvaron såsom "svart" färg eller allt vi förnimmer som "mörker" (hit hör också allt vi förnimmer som sorg, melankoli eller tungsinne) upplever vi genom "A-perspektivet". Allt som vi är i stånd att se, allt som framträder i färger, allt som vi är i stånd att analysera och göra till tro och vetande, upplever vi genom "B-perspektivet". Allt som vi upplever som "vitt" eller i form av "ljus" (hit hör också allt som mer eller mindre kommer in under begreppet glädje och lycka) förnimmer vi genom "C-perspektivet".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.