Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför jordmänniskan inte tycker om sitt "mörka" öde   612. Att jordmänniskan, som ännu med en stor del av sitt medvetande slumrar i djurrikets primitivitet och okunnighet, i sitt dagsmedvetande inte tycker om lidandet eller det s.k. "mörka ödet", beror endast på att hon här inte alls har någon överblick över sin egen kosmiska tillvaro och sitt motsvarande, härpå baserade oändliga livsrum. Hon är ju endast medveten i sitt lilla lokala fysiska livsrum och dettas speciella små detaljer. Men hennes hunger efter mentalt ljus eller mentalt välbefinnande visar, att hon i hög grad börjat sin stora "kosmiska inandning", vilken efter hand kommer att fylla hela hennes medvetande. Denna "inandning" bekräftas genom det vi kallar "utveckling", som ju ingenting annat är än individens "inandning" av "kosmisk luft", vilket vill säga: intellektualitet, liv och kärlek.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.