Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Väsendets viljeutlösning och spiralkretsloppet eller dess "kosmiska andning"   614. Men alldeles som väsendet till en viss grad har ett dagsmedvetet herravälde över sin fysiska andning (det kan t.ex. stanna den några ögonblick, kan andas långsamt eller snabbt, djupt eller mindre djupt) så behärskar det levande väsendet också ett litet område av sin "kosmiska andning". Även här kan det göra små avbrott eller små forceringar, "andas" hastigt eller långsamt, utan att det för den skull i det stora hela kan förändra det minsta i själva huvudrytmen. Och det är just denna omständighet som garanterar väsendet dess eviga tillvaro. Det levande väsendet har alltså i sitt medvetande en förmåga att inom ett visst litet område av hela sin "kosmiska andning" utlösa sin vakna medvetna medverkan eller motverkan. Det är denna egenskap som vi kallar "vilja". Och det är egentligen produkten eller resultatet av denna egenskap som vi i allmänhet kallar "livet" eller "ödet". Men även om denna egenskap är det absolut betingande för individens upplevelse av sitt eget jag eller själv, sin egen individualitet och sitt skaparområde, ja, hela sitt dagsmedvetna område, så är dock hans härpå baserade öde eller hela upplevelse av ljus och mörker i realiteten endast en lokal kolorit eller detalj på väsendets eviga och absoluta öde eller dess stora eviga "kosmiska andning".
      Med sin viljeutlösning kan individen sålunda inte förändra det minsta grand i sin "kosmiska andning" eller sitt spiralkretslopp och kan därför absolut inte med sin vilja stanna, hämma eller forcera sitt eviga liv. Detta liv är höjt över all viljeutlösning. Det är inte skapat av viljekraft och kan sålunda inte heller upplösas av viljekraft. Det hör med till det gudomliga "något", ja, är absolut identiskt med detta, är lika evigt som detta, ty i motsatt fall skulle det vara en produkt av skapelse, vilket ju är motsatsen till det faktiska förhållandet. Detta visar nämligen, att världsalltet endast kan existera i kraft av det eviga spiralkretsloppet eller den "kosmiska andningen". Denna "andning" är alltså inte en produkt av skapelse, utan skapelsen är i stället en produkt av denna. De levande väsendenas viljeutlösning, skapelsetillstånd eller medvetenhetsutveckling kan därför aldrig i något enda fall vara annat än en kolorering eller utsmyckning av detta eviga kretslopp eller denna "hunger- och mättnadsprocess". Väsendet kan med sin viljeutlösning forma och detaljera sin "kosmiska hunger" och "mättnad", men det kan under inga förhållanden få dessa faktorers skiftande rytm att upphöra.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.