Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

De eviga orden "Vad ett väsen sår skall det skörda" blir till vetenskaplig sanning   615. Väsendets vilja utgör alltså en egenskap, genom vilken det är i stånd att utsmycka och forma sin eviga, odödliga existens eller närvaro i världsalltet. Det är denna utsmyckning eller utformning som vi vanligtvis kallar "ödet". Då denna utformning omöjligt kan existera utan att vara en viljeprodukt, kan varje väsens "öde", vilket i detta fall alltså vill säga "utsmyckning" eller "utformning" av dess "kosmiska andning", endast existera som en produkt eller verkan av dess egen viljeutlösning. Därigenom kommer livet att bestå uteslutande av detta: att "så" och att "skörda". Jordmånen för denna "sådd" och "skörd" utgöres sålunda av väsendets egen eviga "kosmiska andning" eller dess spiralkretslopp. Men eftersom väsendets egen "kosmiska andning" eller dess spiralkretslopp uteslutande kan vara jordmån för väsendets "sådd" och "skörd", finns det ingen möjlighet för något väsen att "skörda" något annat än sin egen "kosmiska sådd". Därigenom blir väsendet sitt eget ödes herre. Väsendet är självt den första eller djupaste orsaken eller det första upphovet till detaljeringen eller utformningen av sitt eget liv eller sin egen tillvaro. Det är källan till utformningen eller koloreringen av sitt eget ljus och mörker. Detta kan alltså endast existera såsom identiskt med väsendets egen viljeproduktion.
      Den "kosmiska andningen" garanterar således det levande väsendet en evig tillvaro, medan väsendet med sin viljeproduktion garanterar sig självt denna eviga tillvaros utsmyckning, kolorering eller lokaldetaljering, allt efter dess önskan, "hunger" och "mättnad". När detta ytterligare, vilket vi senare i "Livets Bog" skall återkomma till, stadfästes genom lagen för rörelse, som betingar att en energi endast kan utgå ifrån ett jag och bilda kretslopp på så sätt att den ovillkorligen måste vända tillbaka till samma jag, och detta tillbakavändande är fundamentet för all erfarenhetsupplevelse, ja, för all upplevelse av liv, då blir de eviga orden "Vad ett väsen sår skall det skörda" här i livets högsta analyser till orubblig vetenskaplig sanning.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.