Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Allt är mycket gott"   617. Med analyseringen av dessa livsmysteriets elva grundfacit träder själva livets absoluta grundfacit fram. Detta livets tolfte grundfacit har redan under årtusenden ljudit genom världen i de strålande orden: "Allt är mycket gott".
      Genom förståendet av de elva grundfacits stadfästelse som orubbliga "plus" för de levande väsendenas existens blir detta kärleksfacit till ett självklart faktum. Detta livets huvudfacit uttrycker Gudomens egen syn på världsalltet. Genom studiet av livets elva grundfacit kommer den intellektuella sanningssökaren att själv få denna gudomliga syn. Detta huvudfacit börjar från och med nu, efter att tidigare endast ha varit en traditionsbetingad dogm, att hos honom bli en allt genomträngande ljusgloria. Han börjar skåda med den evige Gudomens ögon och får möjlighet att tänka hans omätliga tankar och därigenom göra kulminationen av den kärleksuppenbarelse till sin som här i "Livets Bog" är manifesterad i form av livets tolv grundfacit.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.