Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"De kommande släktenas" möte med "hjälparen, den helige Ande"   620. Förutom de två här nämnda medvetenhetskategorierna, som inte står i särskilt god kontakt med eller är på "våglängd" med själva världsalltets generalstruktur och därför ännu inte speciellt har utvecklat några talangkärnor för förståelsen av livets högsta humanitet eller kärlek, finns det en annan kategori av väsen, vilka också är omtalade tidigare, i ovannämnda kapitel av "Livets Bog". Dessa väsen har i det väsentliga genomgått spiralens lidandeszoner och har i sin utveckling nått fram till en jämvikt i sin manövrering med känsla och intelligens i sitt medvetande. I kraft av denna jämvikt är de mer eller mindre på "våglängd" med världsstrukturen, ja, denna har så att säga blivit något av deras inre. Deras medvetenhetsstruktur, med intelligenskontrollerad känsla och känslokontrollerad intelligens, framträder som världsstrukturens avbild. Deras karaktär och moraluppfattning går i exakt samma riktning som själva världslagarna. De står, i många fall omedvetet, i nära kontakt med den humanitet och kärlek som är det centrala i Gudomens uppenbarelse av världsalltet. Intet under därför, att den gudomliga Ande som evigt "svävar över vattnet", vilket i mer intellektuell mening är detsamma som kärleksvetenskapen, för dem är som sommarregnet för markens blommor: en underbart renande och stärkande livskälla. Och mer eller mindre suger de till sig den gudomliga visdomen, tar de del av livsmysteriets absoluta avslöjande. Ja, denna källa blir efter hand till en oumbärlig gudomlig livsnäring långt in i deras medvetandes innersta mikroregioner. Dessa väsen är "de kommande släkten", till vilka "hjälparen, den helige Ande" eller den eviga kärleksvetenskapen skulle komma och vilka han skulle överskugga eller inviga i livsmysteriets sanna lösning och för vilka han skulle uppenbara Gudomens närhet i de jordmänskliga zonerna.
      Århundraden har nu gått, sedan detta underbara löfte från ett gudomligt sändebuds mun likt en ljusuppenbarelse började vibrera ut över världen. De "kommande släktena" är för länge sedan födda. Vi har här mött dem i kött och blod. Världsstrukturens "våglängd", d.v.s. kulminationen av humanitet och kärlek eller livets sanna intellektualitet, är uteslutande dessa väsens högsta ideal eller livsfundament. De är "den goda jorden" eller de sanna bärarna av en verklig världskultur. Där de vandrar fram över jorden, skall freden lysa. Där skall "den nya himlen och jorden" tindra och kasta sin intellektuella strålglans ut över universums tusentals andra stjärnor.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.