Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den jordiska människan fyller sitt öde med disharmoni. Hennes tankeklimat är analoga med de meteorologiska klimaten   623. Tack vare denna vår funna position ser vi, att den jordiska människan i kretsloppet befinner sig på ett stadium, där hon ännu med en stor del av sin manifestation är i disharmoni med livslagarna. Hon känner inte i tillräcklig grad till ämnenas verkliga reaktioner och skapar därigenom felaktiga energikombinationer, varigenom lidande uppstår. Hon fyller sitt öde med disharmoni. Hennes dagliga liv är mycket ofta en tortyr. Krig och lemlästningsprocesser, överansträngningar, sorger och lidanden såväl som onaturlig glädje, frosseri eller överdriven vällevnad, lättja och dagdriveri präglar i stor utsträckning hela hennes medvetenhetsatmosfär. Men vi vet nu tack vare våra kunskaper i "kosmisk kemi", att denna lidandesatmosfär blott är en reaktion av felaktiga tankegångar hos väsendena själva, uppkomna enbart på grund av deras okunnighet om medvetenhetsenergiernas speciella reaktionsegenskaper. Med sin vilja riktar väsendena hat och förföljelse, smärta och lidande mot bestämda mål för att därmed tillfredsställa vissa begär eller önskningar hos sig själva och har ingen aning om att de energireaktioner som de sätter i svängning eller rörelse är medbestämmande vid skapandet av kvaliteten hos den medvetenhetssfär som den samlade flocken av deras egen väsensart måste leva i, och att varje väsens begär, utlöst i tanke och manifestation, måste vara antingen en storm, en orkan, ett jordskalv, ett skyfall, en översvämning, en lavin eller en sommardags stilla bris, en fjärran horisonts lugna vita skyar, en gudomligt färgstrålande afton- eller morgonrodnad på deras samhälles andliga himmel; måste vara antingen en lysande sols värmande strålar, en blek, silverskimrande månes stämningsinspiration - eller en kolsvart natts olycksdigra töcken över mörkrets gärningar. Detta är de levande väsendenas tankeklimat eller "kosmisk-kemiska" resultat. Intet kan tänkas, skapas eller upplevas utan att höra samman med något av dessa klimat. Dessa är till sin natur helt analoga med de fysiska eller meteorologiska klimaten, endast med den skillnaden, att de utgör atmosfär i en invärtes värld, är moln på en invärtes himmel, medan de fysiska klimaten är atmosfär i den yttre världen, moln på den fysiska himlen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.