Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den konstnärliga sidan hos väsendet blir till självbevarelsedrift. Räkneförmågan är en av denna självbevarelsedrifts första konstarter  1045. De ovannämnda begären är i dag så utvecklade, att de nu blivit till verkliga, naturnödvändiga led i självbevarelsedriften hos begärens upphov. Det innebär alltså att dessa inte kan undvara den glädje och lust som begären skänker sina sanna utövare, även om de skulle kunna tjäna sitt uppehälle med andra sysselsättningar. Tar man ifrån dem denna form av manifestation och livsupplevelse, dödar man deras livslust. Då tynar de bort liksom plantor i olämplig jordmån. Detta är något att tänka på för de myndigheter som har med fördelningen av arbetet att skaffa. Och här ser vi skillnaden mellan människa och djur. Medan djuret egentligen inte kräver något annat för sin livslust än födan och äktenskapspartnern, har kraven på dessa två företeelser degenererat eller trängts i bakgrunden hos människan, i samma mån som de nya intressena – som är ovidkommande för de nämnda två företeelserna – nu blivit till dominerande livslust och därmed till självbevarelsedrift hos individen. Vi kan inte här komma närmare in på detta problem, utan ska endast nämna att "räkningen" är en av de första konstarterna hos denna på tänkandet baserade självbevarelsedrift. Och givetvis har den, liksom alla andra stora och ädla förmågor, kommit till endast gradvis.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.