Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 11 i nytt fönster    

 

Symbol nr 11
Livsmysteriets lösning
Ändamålet med symbol nr 11  669. Liksom vi i symbol nr 10 har stadfäst kretsloppsprincipen, skall vi nu i symbol nr 11 för forskaren stadfästa livsmysteriets tolv grundfacit, vilka i sin tur tillsammans utgör ingenting mindre än själva livsmysteriets orubbliga lösning.
      Som framgår av stycket 558 i "Livets Bog" framträder dessa grundfacit som levande fakta när den utvecklade forskaren mediterar över sig själv. Och vi skall nu med stöd av symbolen inpränta denna livsgåtans alltomfattande lösning i våra hjärnor och därifrån i våra hjärtan och i vårt medvetande. Ty med förståelsen av symbolens språk kan forskaren aldrig mera vara samma väsen som före förståelsen. Ja, till och med ifall förståelsen endast är teoretisk, har han här likväl mottagit något av det "Faderns" och "Sonens" och "den heliga andens" dop som skulle göra alla människor till världsåterlösarens lärjungar, vilket alltså vill säga: Gudomens lärjungar i humanitets- eller kärleksvetenskap. "Dop" är ju i sin djupaste analys detsamma som "invigning", som återigen är detsamma som "upplysning". Och denna invigning eller upplysning förekommer inte i någon fullkomligare form än i livets eget direkta tal. Och det är detta tal som vi här i form av symbol nr 11 skall göra till föremål för den utvecklade forskarens meditation.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.