Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
   

 

12 Kapitlet
Livssubstanser
Introduktion   763. Vi har nu kommit så långt i studiet av det levande väsendet, att vi vet att detta väsen utgör en evig realitet. Men vi vet också att det representerar något mer än denna eviga existens. Det utgör också den fundamentala företeelse som vi kallar "livet". Om denna företeelse inte var knuten till jagets eviga existens, skulle den aldrig i något fall kunna upplevas. Det skulle över huvud taget inte finnas någon form av tanke, vilja eller medvetande, lika litet som det skulle finnas någon "skapelse" eller några "skapade ting". För "det gudomliga något", som existerar som "den orsakslösa orsaken" eller jaget bakom varje form av rörelse, skulle ett evigt "intet" göra dess eviga existens till den absoluta dödens domän. Det som vi nu känner till som detta "gudomliga något" bakom universum och bakom de levande väsendena, skulle vara en medvetslös, ja, livlös fånge i en evigt oöppnad grav. Men då ett sådant tillstånd, alltså den absoluta döden, endast kan existera som en tänkt motsats till det faktiska förhållande som den absoluta verkligheten representerar, nämligen ett evigt existerande liv, är det nödvändigt för sanningssökaren att lära känna detta eviga livs särskilda substanser, eller det material varav det är uppbyggt. Vi skall därför tillsammans med läsaren dröja något vid detta stora problem.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.