Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Bankkontot" som det mest raffinerade, hemliga "mordvapnet" och fundamentet för hela världens civilisation av i dag. Inte underligt att det fordrades en "Jesus av Nasaret" för att befria mänskligheten från detta all kulturs farligaste vapen   1325. Medan klubban, bågen och svärdet var de direkta vapnen under tidigare kulturperioder av mänsklighetens historia, blev "bankkontot" senare inom den moderna kulturens eller "den falska affärsprincipens" domän det mest raffinerade mordvapnet. Med detta vapen kan innehavaren föra inte bara sin nästa, utan även hela stater, världsriken och folkslag till ruin, fattigdom, hunger, tårar, livsleda och självmord, samtidigt som han med samma vapen kan skapa solljus, glädje, frihet, oberoende och lycka för sin nästa, för stater och folk. Men vapnet kan också verka som ett underminerande, smygande och långsamt dräpande gift i innehavarens egen tillvaro och förvandla hans psyke, medvetande eller liv till en vandring mot sjukhuset eller mentalsjukhuset. Att förstå sig på detta vapen och kunna bära det med värdighet, det vill säga "äga" det, och alltså inte själv vara dess egendom, dess kastboll eller slav, kräver ett psyke som endast finns i "det rike som ännu inte helt hör till denna världen". Gamla testamentets profeter och föreskrivna lagar har alltså förvandlat självbevarelsedriftens direkta redskap, "svärdet", till det moderna, förnämliga, indirekta och till synes oskyldiga, av alla beundrade och åtrådda "trollmedel" som heter "bankkontot". Medan svärdet hade smitts av ren metall under sång och med liv och lust i takt med hammarslag och under kaskader av gnistor från det glödande järnet, är "bankkontot", i den mån det baserar sig på "den falska affärsprincipen", ofta tillkommet genom andras ruin, tårar, slit, undergång och död. Ja, så raffinerad och maskerad är detta vapens dräpande kraft, att medan bruket av svärdet mot nästan till sist leder till "fängelse" och "dödsstraff", leder bruket av "bankkontot" som "mordvapen" i stor utsträckning till ära och ordensdekorationer, till titlar eller högsta aktning och beundran, för att inte säga tillbedjan från samhällets sida. Den dräpande principen har verkligen genom detta nya vapen blivit så intellektuellt kamouflerad att den i dag utgör grunden för hela världens "civilisation". Hela den "civiliserade" världens, staternas, nationernas och de enskilda individernas öde i dag vilar på stabiliteten hos dessa staters och väsens "bankkonton". Allteftersom dessa är fyllda och späckade, ger de innehavarna rika möjligheter att skjuta alla sådana medväsen åt sidan som inte har stabila "bankkonton", skuffa ut dem i armod, svält, förödmjukelse, lidande och död – och detta helt utan att bli straffade, eftersom användandet av "bankkontot" är auktoriserat och lagskyddat. "Bankkontot" är ju legal "privategendom" såväl för stater som för individer. Inte underligt att den "bankkontots" kultur som vår civilisation av i dag utgör knakar och rämnar, skapar mentala jordskalv och explosioner. Det är nämligen de hemliga, långsamt dräpande, giftiga verkningarna av bruket av "bankkontona" som dolda eller kamouflerade mordvapen, som här börjar framträda. Det är karmalagens ofrånkomliga "sådd och skörd". Det är de yttersta konsekvenserna av Moselagens "öga för öga, tand för tand". Det är de kulminerande verkningarna av "att hellre ta än ge". Det är den fulla blomningen av att älska sig själv mer än sin nästa. Inte underligt att det krävdes en "Jesus av Nasaret" för att skapa nya vägar på vilka mänskligheten kunde ledas bort från denna själviskhetens mardrömslika kamouflerade mordvapen, detta dödens eller mörkrets sista försök att hålla kvar mänskligheten i sin dräpande spindelväv.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.