Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vägen till den väntade "bestående freden" går inte genom något enskilt religiöst eller politiskt samfund   1490. Vägen till den sanna gudsinsikten och därmed till den verkliga, absolut sanna "freden" går inte genom något enskilt religiöst eller politiskt samfund, eftersom de alla mer eller mindre håller på att stelna i sin egen utkristalliserade diktatur, till och med redan i sin start eller första början. Dessa samfund skulle egentligen vara "jordens salt" och har naturligtvis också till en viss grad varit det, men nu är deras mission i upplösning. De har tornat upp sig i avlagringar utanför själva modersamhället eller den övriga delen av jordmänskligheten. "Saltet" kan därför inte fylla sin uppgift. Skall salt hålla en produkt frisk, måste det blandas med denna produkt, inte avskiljas i högar utanför produkten. De moralskapande samfunden har blivit till "samhällen" utanför själva jordmänniskosamhället och kan därför inte påverka detta. De skall vara "samfund i samhället" och inte som nu är fallet samfund vid sidan om samhället. Skall saltet göra nytta i maten, måste det tillföras maten och inte läggas i en hög vid sidan om maten. De religiösa sekterna har, sin tidigare gudomlighet till trots, inför den intellektuella världen blivit till "salthögar" vid sidan av samhället och kommer liksom "Lots hustru" att förstenas som meningslösa "saltstoder". I dag utgör de i stor utsträckning var för sig en "tillbakablick". Och vägen bort från "Sodom" och "Gomorra" är inte att "se tillbaka" (dyrka föråldrade traditioner), utan att se framåt och uppåt. Vägen till livet är inte att stanna upp vid något som är föråldrat eller hör det förgångna till, utan i stället att iaktta det "något" som i dag är den verkliga "nutiden" och "framtiden". Det är inte "det förflutna", utan "framtiden", som i nuet är Guds vilja och därmed kulminationen av "allkärleken" och "världsfreden".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.