Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Spiralkretsloppets två halvcirklar: "inveckling" och "utveckling"   1536. Från Livets Bog vet vi att denna mot primitivitet nedåtgående bana är spiralkretsloppets första halvcirkel. Och vi har i våra kosmiska analyser kallat den för "inveckling", till skillnad från spiralkretsloppets andra halvcirkel, som vi redan känner till som "utveckling". Dessa två halvcirklar bildar alltså tillsammans hela kretsloppet. I kretsloppets andra halvcirkel sker det som Bibeln ger uttryck åt i såväl "Adams" och "Evas" som "den förlorade sonens" öde. De kom till insikt om sin primitivitet och sin kosmiskt "döda" tillvaro i sin förnedrings kulminationszon, och längtan efter det ljus som de en gång förlorat började växa fram. Och tillgången till ljuset skänktes dem åter. "Den förlorade sonen" kom åter hem till sin evige Fader. "Adam" och "Eva" eller hela mänskligheten blev förebådade att alla släkten på jorden skulle välsignas genom "Abrahams ättlingar" eller "säd", och julbudskapets himmelska härskaror förebådar också mänskligheten denna välsignelse genom Abrahams ättling, den nyfödde Jesus Kristus i Betlehem. Vad är då "Abrahams säd"? Är det inte just hans ord till Lot: "Inte skall det råda osämja mellan dig och mig eller mellan dina herdar och mina. Vi är ju av samma släkt. Ligger inte hela landet öppet för dig? Gå du din egen väg. Går du åt vänster så går jag åt höger, och går du åt höger så går jag åt vänster." Och är det inte samma undvikande av krig, split och vrede eller djuriska traditioner som världsåterlösaren önskar få till stånd när han säger: "Du skall älska din nästa som dig själv"? Kan någon säd eller manifestation vara mer besläktad med Abrahams manifestation eller mentala säd än detta världsåterlösarens bud angående vägen ut ur mörkret?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.