Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Den jordiska människan befinner sig i det eviga livets "dödszon", varifrån hon genom utveckling är i färd med att vakna till verkligt "liv" eller "kosmiskt medvetande"   1539. Vad den jordiska människan beträffar, befinner hon sig alltså i det eviga livets "dödszon". Hon är utan "kosmiskt medvetande". Hon är således "medvetslös" på det kosmiska eller andliga planet och känner därför inte alls till den sidan av sin natur med undantag för de genom religionerna och världsåterlösarna utlärda kosmiska facit eller glimtarna av ett högre liv och den motsvarande högre kosmiska naturen i väsendets själ och ande. Men genom den manifestation av "Hjälparen, den heliga anden" i form av andlig vetenskap, som Gud här har uppenbarat för oss, har dessa facit nu gjorts tillgängliga för intelligensmässig förståelse för den utvecklade sökande forskaren. I och med hans studium av denna vetenskap, börjar "Hjälparen" eller "den heliga anden" att i form av "kosmiskt medvetande" fylla hans tankar och därmed hans själ och i motsvarande grad göra hans ande till "ett med Fadern", och därmed uppväcka honom ur spiralens "dödszon" och skänka honom "det eviga livet" som en vaken, medveten verklighet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.