Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

En inblick i "den gudomliga världen" eller livssfärens kulminationszon   1548. Genom våra kosmiska analyser vet vi att det med nödvändighet måste finnas en motsatt upplevelsesfär, i vilken väsendena upplever kontrasten till "döden", nämligen det verkliga livet. På symbolens översta avsnitt ser vi hur denna livets sfär (det helt vita fältet) sträcker sig från dödssfärens kulminationspunkt, där den är inskränkt till en latent form, och till sitt kulminationsstadium på kretsloppets femte steg eller rike: "den gudomliga världen" (blå färg). Därefter avtar den åter ned emot mörkrets eller "dödssfärens" nästa kulminationsstadium (det mörka, streckade fältet). Kulminationsfältet för "den gudomliga världen" är alltså skådeplatsen för den allra högsta manifestationen av liv. Det innebär alltså att väsendet här befinner sig i den allra högsta och mest utvecklade kunskapen om sig självt, sin odödlighet eller identitet med evigheten och Gudomen. Ja, här är reinkarnationen ju av en sådan natur att väsendet inte alls märker något av den. Här äger nämligen inga utbyten av hela organismer eller kroppar rum, som fallet är på det fysiska planet. Reinkarnationen sker endast såsom en daglig förnyelse genom utskiftande av de utlevda tankematerierna till förmån för nya tankematerier. Här behärskar väsendet allt med sin tanke. Dess yttre består helt och hållet av dess tankeföreställningar. Så som det i sin tanke önskar se ut, så ser det ut. Väsendets yttre är alltså inte bundet i fast, fysisk materia som på det jordiska planet. Det byter utseende lika snabbt som det kan byta tanke. Men eftersom väsendets tankevärld här är kulminationen av den allra högsta harmoni mellan känsla och intelligens, som i sin tur är detsamma som "kärlek", och då denna "kärlek" således är väsendets absoluta yttre utseende, kan vi alltså här börja få en aning om hur omätligt fullkomlig och levande denna upphöjda tillvaro måste vara, helt bortsett från att den gör tal och språk alldeles överflödiga.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.