Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

I den högsta andliga världen är medvetandet "det synliga" och organismerna "det osynliga". "Döden" är bara "livet" i en latent form   1550. I den andliga eller strålformiga världen ser man således inte så mycket väsendenas organismer som man ser deras medvetande eller tankevärld. Här på det fysiska planet ser man däremot mer väsendenas organismer eller kroppar än man ser deras tankevärld eller medvetande. Därför blir livet eller medvetandet i den andliga världen i allra högsta grad något "utvändigt" synligt, i motsats till livet eller medvetandet i den fysiska världen, som närmast bara framträder som något "invändigt" och därför mer eller mindre osynligt. Och det är ju detta förhållande som medverkar till att den fysiska världen betecknas som "döden", medan den andliga världen betecknas som "livet". Där livet är minst uppenbart eller synligt, representerar det ju "döden" i högre grad än där det är fullt synligt. "Döden" blir alltså bara en beteckning för "livet" i dess för sinnena mest osynliga tillstånd, medan "livet" däremot är själva kulminationen av upplevelseförmågans totala frigörelse eller oberoende, dess identitet med förmågan att överblicka allt, en förmåga som heter "kosmiskt medvetande".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.