Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Varför den jordiska människan eller "mannen" och "kvinnan" måste "födas på nytt av vatten och ande" för att komma in i "himmelriket"   1558. Den organiska struktur med vilken "mörkret" skapas, är alltså de två allmänt kända könstillstånd som vi kallar "hankön" och "honkön". Dessa två kön är var för sig enbart skapade för att befordra kulminationen av väsendets förnimmelse av "egendomsrätt". Föremålet för denna egendomsrätt är naturligtvis först och främst det för ett sådant väsens lycka nödvändiga väsendet av motsatt kön. Då dess organiska struktur hindrar det från att uppleva någon fundamental lycka annat än i samlivet med ett sådant väsen, kan det ju endast skydda sin lycka genom att med alla till buds stående medel bevaka sitt ägande av ett sådant en gång erövrat väsen. Att det därför känner antipati, vrede eller svartsjuka mot sitt eget kön, är ju bara ett led i försvaret av dess egen normala lycka. Detta "egna kön" är ju medtävlare om "det motsatta könet", ja, konkurrent i sökandet efter lyckan. Men därigenom är väsendena, i kraft av denna organiska struktur, avskurna från möjligheten att älska sitt "eget köns" väsen som de älskar sig själva. Därför kan väsendet omöjligt uppfylla den stora kärlekslag som är uppfyllelsen av alla lagar. Och därmed är det ett faktum att väsendet med denna organiska struktur inte heller kan bli en "fullkomlig människa" enligt Kristi väsensart, eller bli den "avbild" av Fadern som det enligt Guds vilja eller plan redan före skapelsen var bestämt att en gång bli. Så länge väsendets organiska struktur betingar att dess fulla förnimmelse av lycka helt och hållet baserar sig på "egendomsrätten" eller besittningsförnimmelsen gentemot väsen av motsatt kön, kan dess högsta moraluppfattning endast vara "hellre ta än ge". Och med denna uppfattning som högsta moral är det givet att väsendet måste "födas på nytt av vatten och ande" för att komma in i "Guds rike" (det riktiga människoriket).


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.