Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Skillnaden mellan "mannens" och "kvinnans" sexualorganiska struktur inom den moderna kulturen är inte så starkt markerad som på tidigare stadier i utvecklingsstegen   1559. Då det således är väsendenas organiska struktur som är betingelsen för deras kärleksuppfattning eller sympatiförhållande till nästan, måste väsendena i den här nämnda sexuella organiska strukturen uteslutande vara förutbestämda till att enbart favorisera "det motsatta könet" och förfölja och hata "det egna könet". Att förhållandet till väsen av "eget kön" inom den moderna kulturen av i dag inte alls är så drastiskt som här nämnts, utan att dessa väsen i viss utsträckning mycket väl kan tolerera varandra, ja, till och med ibland vara mycket goda vänner – helt bortsett från de fall då de rent av kan vara "förälskade" i varandra – gör det ju till ett faktum att "män" och "kvinnor" inte längre framträder med en så starkt eller skarpt avgränsad sexualorganisk natur som "speciellt hanväsen" och "speciellt honväsen", som fallet är hos väsendena längre ned på utvecklingens stora stege. Och ju mer jordmänskligheten växer vidare i utvecklingen, desto mer kommer olikheterna mellan "mannen" och "kvinnan" att utjämnas.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.