Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

"Adam" och "Eva" blir genom sin sexuella polförvandling befriade från den bibliska "syndens förbannelse". De har blivit till väsen av samma kön   1560. Genom utvecklingen växer den maskulina polen i "kvinnan" således fram så att den blir jämbördig med hennes feminina pol. Hon är då inte längre "kvinna", liksom hon heller inte är en "man". Hon är då ett helt nytt väsen. Den gamla "syndens förbannelse" att hon skulle "föda sina barn med smärta" kan inte drabba det nya väsendet, då detta ju som nämnts inte är "kvinna". Och då vederbörande inte är en "man", kan inte heller förbannelsen "i ditt anletes svett skall du slita för ditt bröd" drabba detta väsen. Liksom den förvandlade kvinnan alltså är fri från den bibliska "syndens förbannelse", är naturligtvis även den förvandlade mannen fri från denna "förbannelse". Då hans feminina pol vuxit fram och blivit jämbördig med hans maskulina pol, är han inte längre vare sig "man" eller "kvinna". Han har således också blivit ett helt nytt väsen. Dessa två nya väsen, den förvandlade "mannen" och den förvandlade "kvinnan", har på så sätt genom sina sexuella polers utveckling till jämbördighet var för sig alltså blivit väsen av samma slag. De förr så kontrastrika väsendena, "han" och "hon", är nu utjämnade så att de inte längre utgör två kön. För dessa väsen existerar alltså inte längre något "motsatt kön". De tillhör alla samma kön. Föremålet för deras kärlek kan därigenom endast bli deras "eget nya kön".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.