Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Mellan den sexuella njutningen och andra former av njutning är det ingen principskillnad, endast en gradskillnad   1566. Denna "högsta eld" är alltså detsamma som fundamentet för individens förmåga att förnimma "lust" eller "olust", "behag" eller "obehag", "välbefinnande" eller "livsleda". Men att känna lust, behag eller välbefinnande är ju en "sexuell" förnimmelse. Det är riktigt att man i allmänhet inte brukar uppfatta känslor, som inte direkt har med förökningen eller själva parningen att göra, som "sexualitet". Men är inte behags- eller vällustkänsla i princip samma njutning, oberoende av på vilket sätt den upplevs? Sättet som den frambringats på ändrar ju ingenting i princip. Är behaget inte behag och njutningen inte njutning, vad som än framkallar dem? Är det inte så, att det är en njutning att äta när man är hungrig? Är det inte en njutning att ha avföring när naturen så kräver? Är det inte en njutning att sova när man är trött eller sömnig? Och är det inte en motsvarande njutning att vakna när man är utsövd? Vilken av alla normala funktioner är inte en njutning? Vid en ingående granskning av alla normala kroppsfunktioner visar det sig således att de alla i själva verket betyder njutning för sitt upphov. Men då skiljer de sig ju i princip inte från den gängse sexuella njutningen, även om de naturligtvis inte kan mäta sig med denna i kraft och styrka. Mellan den sexuella njutningen och andra organiska njutningar råder det alltså ingen principiell skillnad, endast en gradskillnad.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.