Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

Den verkliga sexualiteten eller "den högsta elden" och därmed det fullkomliga livet är lika dolt i hanköns- och honkönsväsendets sexualitet som det sanna livet är dolt i ett träd under dess bladlösa vinterperiod   1567. Denna gradskillnad är inte olik den gradskillnad som råder mellan ett träds stam och dess grenar. Alla det levande väsendets njutningar, dess förmåga att förnimma behag och obehag, utgör en och samma princip, en samlad organisation i form av "den sexuella principen" eller "den högsta elden". Denna eld eller princip kan liknas vid ett stort träd. Av detta träd utgör, för djurens vidkommande, parnings- eller äktenskapsdriften stammen, och alla de övriga av dessa väsens njutningsförnimmelser grenarna. Men för djurrikets vidkommande är detta träd underkastat dödens eller vinterns princip i spiralkretsloppet. Det är därför avlövat. De djuriska väsendena är bladlösa träd i kretsloppets stora vinterzon. Djurrikets individer i form av "hankön" och "honkön" utgör en skog av bladlösa träd. Det sanna eller verkliga livet, "den högsta elden" eller den verkliga sexualiteten är lika dold i dessa väsens organism och framträdande, som det sanna livet i ett träd är dolt under dess bladlösa vinterperiod. "Den högsta eldens" eller den sexuella principens verkliga kulmination kan däremot liknas vid det lövfyllda, blomstrande eller fruktbärande trädet. Liksom ett träd om sommaren i sin lövkrona, sina blommor och frukter, färger och dofter, sjuder av uppenbart, synligt liv, skall också det levande väsendet framträda med en lövkrona av sjudande liv, där dess blommor och frukter, färger och dofter i form av högsta intellektualitet eller "kosmiskt medvetande", dess vetande och kunnande i form av "kärlek till nästan", gör det till invånare i spiralkretsloppets sommarzon eller "himmelrike", gör det till ett träd i en ymnigt lövfylld skog av väsen, skapade till "Guds avbild".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.