Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster    

 

En liten inblick i salighetsriket   1588. Denna inre värld består alltså enbart av individens minnen från hela hans passage genom spiralkretsloppet, alltifrån hans tidigaste genomträngande av mineralriket till hans kulmination i livets högsta upplevelse, den gudomliga världen. Hans inre värld består alltså endast av kopiorna från hela denna passage. Väsendet har här tillfälle att vara i en värld, där dess eget jag är den enda livgivande kraften i allt, såväl i denna inre världs mineraliska, vegetabiliska och animaliska företeelser som i dess strålformiga eller andliga regioner och rörelser. Alla här befintliga levande väsen, kristaller, växter, djur och människor, ja, hela denna inre världs hav och kontinenter, högland och lågland, skogar och slätter, dess årstider, vintrar och somrar, dagar och nätter, dess jord och himmel, dess planeter, stjärnor och solvärldar etc., lever och andas, vandrar runt i sina banor och kretslopp uteslutande med väsendets eget jag som allra högsta livgivande upphov och fundament. "Salighetsriket" är alltid det levande väsendets absolut egna värld. I den världen finns inte någon som helst levande kraft utom i form av jagets i den yttre världen upplevda erfarenheter, såväl sorg och glädje som olycka och lycka, allt omsatt i strålande och helt betagande "guldkopior". "Salighetsriket" är en upplevelseepok i en "guldkopia" av hela det i spiralkretsloppet upplevda universum. Då det levande väsendet i detta "guldkopierade" universum eller världsallt som nämnts är den allt behärskande, livgivande faktorn bakom all tid och allt rum, bakom all rörelse, befinner sig väsendet här i en situation som är så lik Gudomens identitet i det yttre universum, att denna situation endast kan betecknas som "Guds avbild". I "salighetsriket" finner vi således den totala uppfyllelsen av Gudomens en gång förebådade avsikt med "Adam" och "Eva", då han sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss." Även om denna skapelse visserligen har bringats till fullkomlighet i "den gudomliga världen" och där skänker väsendet den absolut totala upplevelsen av suveränitet, kommer suveränitetsupplevelsen i "salighetsriket" att förnimmas i en ännu högre eller starkare grad. Detta beror på den omständigheten att väsendets upplevelse i den yttre världen ständigt måste vara en reaktion på dess egna energiers möte med den yttre världens energier, vilket ju inte är fallet i den inre världen eller "salighetsriket". Här är ingen manifestation eller skapelse en reaktion på mötet mellan den yttre och den inre världens materia, utan bara en upprepning av de en gång i den yttre världen skapade eller upplevda företeelserna. Sådant som väsendet eller individen aldrig har upplevt i den yttre världens fem riken, kan omöjligt upplevas i "salighetsriket". Allt som här sker är en vandring i "minnenas" värld. Och det är denna situation som gör denna inre värld till en trolsk fantasivärld, till en sagornas saga. I stället för att som i den yttre världen hela tiden uppleva livet som en reaktion mellan sina egna och främmande krafter, får individen i "salighetsriket" inte bara uppleva alla sina minnen i ett förhärligat, överjordiskt eller himmelskt sken, utan kan av dessa minnen även åstadkomma inre "nyskapelser" av fantastisk ljuvlighet och salighetsgivande förnimmelse.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.