Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Om människorna kunde se den verkliga sanningen, medvetandet och tanken bakom solarna eller stjärnorna på himlen  2031. Vad är det för ett liv, vad är det för tankar och vad är det för ett vetande som ligger bakom de fysiska företeelserna? Ja, ser vi en människa, så vet vi mycket väl att det bakom hennes yttre synliga organism eller kropp existerar tanke och medvetande, likaledes bakom ett djur. Även i alla slag av växter börjar man kunna se liv, men när det blir tal om andra företeelser, t.ex. mineraliska, är det strax svårare att upptäcka livet. Samma sak gäller i fråga om planeter, solar och vintergator eller stjärnorna på himlen. Vem betraktar dessa stora materiella manifestationer som organismer eller uttryck för mentalitet, medvetande och tanke? Nej, det är inget vanligt betraktelsesätt. Om det vore så, skulle världen inte vara så full av dräpande, mördande och ödeläggande intressesfärer som fallet just är. Om människorna förstod att alla dessa yttre företeelser endast är ord och meningar, som innehåller en verklig uppenbarelse av mentalitet, tanke och vetande, precis som texten i en bok, då skulle man snabbt sluta med att intressera sig för dessa yttre facit och rikta hela sitt intresse på det osynliga medvetande eller tänkande som de är yttringar av. Denna mentalitet, detta tänkande och medvetande som döljer sig bakom alla de materiella manifestationerna, bakom himlakropparna och vintergatorna, skall bli det primära i framtidens kultur. Det är denna kultur som är "den nya himmel och den nya jord, där rättfärdighet bor", liksom det just är synen på tillvaron på detta sätt, som utgör det sanna kristusmedvetandet och som människan blir organiskt invigd i när hon upplever den stora födelsen. Denna födelse består alltså i att man kommer att se anden bakom tingen, vilken ande åter är detsamma som "den helige Ande" eller "himmelriket".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.