Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Världsalltet utgör en "livets bok", som också framträder med en sekundär verklighet och en primär verklighet  2052. Hela universum eller världsalltet är i verkligheten en enda stor bok. Då hela universum utgör livet, blir det sålunda i sig självt till "livets bok". Denna allt omspännande bok har också två former av verklighet, nämligen sitt fysiska, synliga framträdande, sin struktur, samt sitt osynliga innehåll. Och då det materiellt synliga, d.v.s. alla universums fysiska detaljer, himlakroppar, solar och vintergator samt de levande väsendenas organismer, människor, djur, växter, mineraler o.s.v., likaledes endast är företeelser, genom vilka något osynligt uppenbarar sig eller ger sig till känna, blir alltså denna synliga värld i princip detsamma som bokens text. Detta materiellt synliga finns således endast till, för att det osynliga härigenom skall kunna ge sig till känna och uppenbara sina avsikter, planer och sin viljeföring eller sin samlade existens. Därigenom kommer sålunda hela universums yttre fysiska detaljer att framträda som det sekundära, medan det osynliga, som uppenbarar sig genom det synliga, blir det primära i tillvaron. Denna i form av hela världen framträdande bok har alltså liksom alla vanliga böcker en materiell, synlig verklighet samt en osynlig verklighet. Den synliga verkligheten är alltså bokens text, dess bokstävers form, dess trycksvärta och papper. På samma sätt som man för att få del av en boks osynliga mentala innehåll eller berättelse måste lära sig läsa bokens text, måste man också för att kunna läsa i det eviga universum eller den absoluta livets bok lära sig läsa denna gudomliga boks text.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.